Кадрове забезпечення

Розвиток сучасної охорони здоров’я вимагає вжиття дієвих заходів до формування кадрової політики в системі екстреної медичної допомоги, оскільки медичні кадри – найбільш значна частина ресурсів, що визначають ефективність охорони здоров’я та медичної допомоги в цілому.

На сьогоднішній день в Центрі працює 2242 особи, з яких лікарів – 136, молодшого медичного персоналу з медичною освітою – 921, водіїв – 622.

В 2021 році прийнято молодих спеціалістів з медичною освітою: лікарів-інтернів – 3; молодших медичних спеціалістів – 24.

Підвищення кваліфікації медичних працівників Центру в 2021 році залишається на високому рівні і складає 100%.

Неухильно зростає частка медичних працівників, які мають вищу кваліфікаційну категорію.

Основним напрямком підвищення кадрової забезпеченості Центру є підвищення правових і соціально-економічних гарантій для медичних працівників, поступове зростання оплати праці працівників екстреної медичної допомоги, що забезпечує закріплення кадрів та сприяє підвищенню їх професійного рівня.